بایگانی روزانه: 12 می 2013

Instagram

Baboo n I

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

This sunday project

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

نوشته بودم که بزرگ‌شدن چقدر سخت است؟ که کفه ترازو دارد؟ که سنجیدن دارد؟ که خودخواهی دارد که بت‌شکنی دارد که شکستن دارد که تنهایی دارد که ادراک این‌ تنهایی را دارد؟ که عاقل شدن دارد که آینده‌نگری دارد که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

نامه عاشقانه‌ام را می‌دهم که برایم ادیت کنند،‌ نه برای غلط‌های ویرایشی و نگارشی، برای غلط‌های منطقی، برای غلط‌های عقلی.  

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند