بایگانی روزانه: 8 می 2013

House of Cards “This trip may take longer than I thought”

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

به خودم که نگاه می کنم می بینم یک زنی در من زندگی می کند که برایش توفیری نداشته کجا باشد، در کدام خانه، با که زندگی کند و پایش را که از در بیرون میگذارد چه کاره باشد در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

اگر سه سال پیش به من می‌گفتند که یک روز از وقت ناهارت می‌زنی می‌روی سالن که برایت لاک ژله‌ای صورتی جیغ بزنند، می‌گفتم بروید خدا شفایتان بدهد. به طرز خوبی با رنگ صورتی آشتی‌ کرده‌ام و از این آشتی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند