نوشته بودم که بزرگ‌شدن چقدر سخت است؟ که کفه ترازو دارد؟ که سنجیدن دارد؟ که خودخواهی دارد که بت‌شکنی دارد که شکستن دارد که تنهایی دارد که ادراک این‌ تنهایی را دارد؟ که عاقل شدن دارد که آینده‌نگری دارد که چتر نجات دارد که مشورت دارد که ادیت دارد که تصمیم‌گیری دارد.

که تو را ندارد.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.