بایگانی روزانه: 21 آگوست 2011

بیست و یکم آگوست دوهزار و یازده

گفت که یک چیزی در تو هست که غریب است. گفتم بعد از سال‌ها انگار جانم آرام است. خوبم. گفت نه. یک چیزی ترسناک است. گفت دیگر شفاف نیستی. بچه نیستی. حرف نمی‌زنی. صبر می‌کنی. ساکتی. گفت خود ساده‌ات دیگر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بیست و یکم آگوست دوهزار و یازده بسته هستند

بیست و دوم آگوست دو هزار و یازده

فقط ده دقیقه تاریک نبود، داستان یک زندگی بود. تمام داستان زندگی یک زن..

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بیست و دوم آگوست دو هزار و یازده بسته هستند