بایگانی روزانه: 16 آگوست 2011

شانزدهم آگوست دوهزار و یازده

انگار که دوباره خالی شده باشم از کلمه. باز هم نظم و ترتیب و خیابان‌های سبز بدون آشغال و مردم تمیز حمام کرده منظم ایستاده در ایستگاه‌های وقت‌های معین. همه چیز سر جای خود، بدون تغییر، بدون ترس و بدون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای شانزدهم آگوست دوهزار و یازده بسته هستند