بایگانی روزانه: 17 ژوئن 2011

هفدهم ژوئن دوهزار و یازده

این روزها فقط یک رنگ دارند: رنگ دائم سردرد

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای هفدهم ژوئن دوهزار و یازده بسته هستند