بایگانی روزانه: 10 ژوئن 2011

سعدی به سعی حال و روز- ۶

میوه نمی​دهد به کس، باغ تفرج‌ا ست و بس

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۶ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز- ۵

الا ای جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آید

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۵ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز- ۴

چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می​رود

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۴ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز- ۳

فراقم سخت می‌آید ولیکن صبر می‌باید

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز- ۳ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز -۲

دو چشم باز نهاده نشسته​ام همه شب

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز -۲ بسته هستند

سعدی به سعی حال و روز -۱

کسی را پنجه افکندم که درمانش نمی‌دانم

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای سعدی به سعی حال و روز -۱ بسته هستند

دهم ژوئن دو هزار و یازده

کجا دانند حال من سبک‌باران ساحل‌ها

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای دهم ژوئن دو هزار و یازده بسته هستند