هفدهم ژوئن دوهزار و یازده

این روزها فقط یک رنگ دارند: رنگ دائم سردرد

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.