بایگانی روزانه: 25 آوریل 2011

بیست و پنجم آپریل دوهزار و یازده

-چند مایل شد؟ -نمی‌دونم۰ دوهزار و پونصدتا شاید -بازی کنیم -بازی کنیم

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بیست و پنجم آپریل دوهزار و یازده بسته هستند

بیست و چهارم آپریل دوهزار و یازده

-حلقه‌های رو می‌بینی که هی تکرار می‌شن؟ -ها؟ -این حلقه‌ها، این حلقه‌های تکرار شونده، این زمان کشدار، این کتاب تاریخ، این ورق خوردن -آب بخور -ها؟ -بنویس -نمی‌تونم. تکرار می‌شه. خیلی سریع تکرار می‌شه

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بیست و چهارم آپریل دوهزار و یازده بسته هستند