بایگانی روزانه: 18 آوریل 2011

هجدهم آپریل دوهزار و یازده

فنا شدن «توان» نمی‌خواهد، دستهای خالی باز لازم دارد و چشم‌هایی بسته.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای هجدهم آپریل دوهزار و یازده بسته هستند