بایگانی روزانه: 29 آوریل 2009

شهر باریک

«نیاز کتاب می‌خواند. انگشت سبابه‌اش را توی دهانش می‌کند. قسمتی از ناخن را می‌کند. کتاب را روی تخت پرت می‌کند. به حمام می‌رود. شیر آب را باز می‌کند. وان پر می‌شود. کمی‌ شامپو می‌ریزد. به طبقه پایین‌ می‌رود. پسر تلوزیون … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای شهر باریک بسته هستند