بایگانی روزانه: 22 آوریل 2009

در معبد فراموشی وسوسه‌ات را سربریدم به قیمت مرگ تو وجاودانگی خود

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند