بایگانی روزانه: 20 آوریل 2009

«من نمی‌تونم مواظبت باشم. خودت مواظب خودت باش.» و این عاشقانه‌ترین جمله همه این روزها بود.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند