وبلاگی برای آزادی عشا

eshablog.jpg
دوست نکته سنجی برایم نوشته است:
اتهام اولیه بازداشت خانم مؤمنی و توقیف اتومبیل وی «سبقت غیرمجاز» اعلام شده است.
مشکل زنان ایران همین تلاششان برای سبقت «غیرمجاز» است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.