لیوان های کاغذی عشق

چرا دیگر شعر نوشتن مد نیست؟
چرا دیگر کسی نمی آید از قدم زدن هایش در مه و باران بگوید؟
چرا دیگر کسی از شعله های آتش در اتاق تاریک حرف نمی زند؟
چرا نوشتن نامه عاشقانه مسخره شده است؟
من دلم نامه عاشقانه می خواهد.
نامه ای که قلبم را بلرزاند. از همان ها که خودت می دانی
مهمترین خبر امروز مجانی شدن پر کردن دوباره لیوان های کاغذی استارباکس بود
کسی از قهوه تلخ ترک و نقش های ته فنجان سفید چیزی به یاد ندارد.
چند سال قبل بود؟ هزار سال؟
دیگر هیچ چیز مد نیست
دانشجوها که همیشه در بندند
این اسراییل و فلسطین که از روز ازل وضعشان همین بود و تا به ابد همین خواهد ماند
زنان که مد سال قبل بودند
حقوق بشر را که دیگر همه فهمیده اند بزرگترین جک قرن است
عاشقانه نوشتن دیگر چرا از مد افتاد؟
یعنی امسال دیگر هیچکس عاشق نشد؟
نمی دانم. شاید عاشقان امروز برای هم به جای پیغام بوسه
خبر مجانی شدن پرکردن لیوان های هشت اونسی استارباکس را فرستادند
و بعد با خوشحالی به اولین استارباکس سر راهشان رفتند
و برای جاودانه ماندن عشقشان
لیوان باقی مانده از روز قبل در ماشین را
مجانی پر کردند

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.