دلم عاشقانه میخواد. عاشقانه لخت. عور. مثل خود خود تو. کنار منی و من دلتنگم. هوای باریدن دارم. عجیب هوای باریدن دارم و خنده هات راه گریه ام رو بسته. پرخاش میکنم و تو باز میخندی. من تک تک سلولهای تو رو میپرستم.
دلم عاشقانه میخواد برات. عجیب هوای گریه دارم. دلم درد میکنه. نه درد روز اول. درد عجیب تو رو بیشتر از هر لجظه قبل خواستن. تو تخت غلط میزنم. بازوهام رو گرفتی و میگی گریه کن. من دلم گریه میخواد. اما اشک لعنتی با لبخند تو روش نمیشه بیاد پایین.
دلم عاشقانه میخواد. مدتهاست دلم برات عاشقانه میخواد. پرستش میخواد. دلم عجیب برات تنگه. عجیب. این دوست داشتن این مدلی تو آخرش من رو به جنون میکشونه. من این روزها عجیب دل تنگ توام. پونزده روزه منتظریم این آخر هفته برسه که سه روز فقط مال هم باشیم و حالا که رسیده این بغض لعنتی من و اون خنده تو نمیذاره…یه مرگیم هست. دلم عاشقانه میخواد.
دلم برهنه عاشقانه میخواد. روز به روز بیشتر داری میری تو این رگهای من و من از این عشق عور میترسم. از این همه لبخند و بغض و حرف نگفته و نگاهی که جایی برای هیچ حرفی نمیذاره.
الان صدای ترانه خوندنت از زیر دوش میاد. من رو تنها گذاشتی که آروم شم. تو هستی بغض تو رو دارم و وقتی لحظه ای نیستی گریه امونم نمیده. به خودم قول داده بودم نذارم این ماه چشام اشکی بشه. اما نذاشتی. باز من تو رو دیدیم و لبخندت اخم من رو بغض کرد و صدات بغضم رو گریه.
دیوانه وار این عاشقانه لخت رو میخوام. این طور برهنه خواستن تو رو . این عشق وحشی رو که روز به روز داره دیوانه ترم میکنه. گاهی اوقات دلم میخواد بکشمت. بعد ریز ریزت کنم و تیکه هات رو همه جا با خودم ببرم. گاهی دلم میخواد تو رو به زنجیر بکشم. بذارمت تو یه اطاق تاریک و فقط خودم بیام ببینمت. من گاهی تا این حد وحشی میشم.
دلم عاشقانه میخواد. یه عاشقانه از مدل خودم. از مدل خودمون دوتا. چقدر من تمام تو رو میخوام. چقدر نسبت به این عشق بی رحمم. گریه امونم نمیده. میخوام تا خود صبح گریه کنم. …دلم عاشقانه میخواد. عاشقانه برهنه….
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.