نامزدها برنامه های خودشان را به ملت اعلام کنند!

این درست نیست که نماینده ای انتخاب شود و برنامه هایش را اعلام نکند. نماینده ها بدانند در برابر اهالی وبلاگستان مسولند. این نماینده ها باید شفاف سازی بکنند. این ملت علاف ( الاف؟) این شهر باید بدانند فرد اصلح چه کسی است. نماینده بداند که مسول است از طرف بیل گیتس. از طرف روح اینترنت. این نماینده قرار است مجری چه برنامه هایی بشود؟ چه پست هایی قرار است بسازد. آینده وبلاگ نویسان چه میشود.
وبلاگ نویس بیکار است. وبلاگ نویس موس خوب ندارد. وبلاگ نویس زن میخواهد. وبلاگ نویس میخواهد به فضا برود. این وبلاگ نویس امیدش به شماست. حالا شما که میایی اینجا میگویی من نماینده هستم چه کاری کردی برای این وبلاگ نویس؟
به جایی اینکه بروی آن عنصر استکبار استیون اسپیلبرگ را که یک فیلمی ساخت همه زنها در آن لخت بودند و باهم حمام میکردند و همش در حمایت این اسراییل بود استخدام کنی که برای تو فیلم انتخاباتی بسازد این هزینه را نکن. به جایی اینکه بیایی بگویی من از طرف اروپا یونین حمایت میشوم خودت باش. حالا فکر کردی شریف رفتی مردم به تو رای میدهند؟ من هم یک مدت هر روز از جلوی شریف رد میشدم. این دلیل نمیشود. مردم باید برنامه های تو را بدانند.
این نماینده. ای وبلاگ نویس. حالا این دویچه وله صلاحیت دارد یا ندارد به تو ربطی ندارد. تو کار خودت را بکن. تو سعی کن این شهر را آباد کنی. سعی کن چهار تا پتیشن بیشتر امضا کنی. اینکه بگویی من بالاترین ساختم تو را بالا نمیبرد. مردم که خر نیستند. میفهمند. آنها خودشان بالاترین را انتخاب میکنند.
و تو خواهر من که اسمت را گذاشتی سبیل طلا. زن باید زن باشد. مگر زن سبیل دارد؟ زنهای ما باید بدانند که از دامن زن مرد به معراج میرود. اما تویی که سبیل داری این سبیل باعث میشود مرد آن وسط مشغول شود و دیرتر به معراج برود. برو آن سبیل را بند بیانداز. اگر در مملکت شما کسی پیدا نمیشود سبلی را بند بیاندازد اینجا ما یک زری خانومی داریم که ده دلار میگیرد و سبیل شما را میگیرد. شما هم بیا برنامه هایت را برای ملت شرح بده. اینکه مادر شما رفته در جایی ستاد زده درست نیست. مردم از فامیل بازی خسته شده اند. حالا باز اگر باجناق بود یک چیزی . اما مادر نمیشود. این مادر شما به عناصر خائن آش رشته میدهد. او صلاحیت این ندارد.
و شما آن دیگر خواهر من که اعتراض میکردی به نذری خوری همسایه. این نذری ها برکت دارد. این نذری ها بود که این ملت را نگه داشت هزار و چهارصد سال. حالا تو میایی میگویی ملت نذری نخورند؟ شما بدانید که ملت ما مردمی هستند که برای این وبلاگ خون دل خوردند. خونها دادند. شما بدانید ملت گول شما را نمیخورند. شما هم بیا به آغوش این مردم. شما هم برنامه های خودت را اعلام کن.
پیشنهاد من این است که نماینده ها پستی بنویسند و در آن شرح بدهند که سابقه شان چه بود تا ملت آنها را بشناسند و اعلام کنند که اگر انتخاب شوند چه کاری میکنند. این طور اگر داکیومنتری شود بهتر است به نفع جامعه و همه. والسلام.
( ما مخلص همه هم هستیما)
__________________________________________________

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.