Screen%20Shot%202012-06-01%20at%209.40.46%20PM.png
گیلاس پشت گیلاس
پک تازه پک تازه
تن نو، تن چرک، از یک تن ناآشنا به تن غریبه دیگر
از دستی کثافت به دست هرزه دیگری
مستی مدام
توهم غسل با آفتاب
خیالبافی با آب
از این سر به تخت به تن آن غریبه دیگر در آن طرف تخت
تن فروشی در یک انفرادی با دیوارهای پوشیده از عکس‌های تو
چشم‌های تو
هر طرف هر طرف هر طرف هر طرف
مشتری بعد از مشتری
توهم سنگینی تن تو با هر تن تازه
حال مرا پرسیده بودی؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.