اسم روش بیاد مرده
اسم طبقه بندیه
اسم داروی ترس ما از ناشناس بودنه
ترس ما از ندونستن
اسم چهارچوبه
اسم فرمه اما محتوا میده
اسم بیاد روش تمامه
طبقه بندی، آینده نگری، استدلال، آنالایز…
ببین اسم چه چیزای داغونی داره دنبالش
اسم بیاد روش تمامه

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.