من یه کاری کردم.
(نویسنده بعد از نوشتن این جمله سرش از ترس زیر لحافش قائم می‌کند)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.