نوزدهم فوریه دو هزار و دوازده

وقتی شعاع اینقدر کم می‌شه، دیگه هیچی مهم نیست. هیچی.
نه لازمه حرف بزنم،‌ نه لازمه بخندم، نه گریه کنم،‌ نه حتی فکر کنم. حتی لازم نیست چشامو ببندم که تصور کنم. هیچی لازم نیست.
فقط این شعاع همینقدر بمونه. یا همینطور هی متمایل به صفر بشه.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.