هجدهم فوریه دو هزار و دوازده

ماشین هی دور خودش چرخید و چرخید.
دختره فقط نگران این بود که اگه نذارن مامانش دیگه رانندگی کنه، اون چه جوری به کارهاش برسه.
اما ماشین خوب چرخید ها.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.