خیالش رو نوازش نکنید
وقتی دستتون میره روی شونه‌هاتون
که تو خیال سرش رو نوازش کنید
و یه دفعه دستتون میخوره به استخون‌های پایین گردن
بعد اندازه استیصالتون دستتون می‌آد
بعد داغون می‌شید
شدم که می‌گم

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.