بکن تو کله‌ات مگس مزاحم. بکن تو کله‌ات
نمی‌خوادت دختر جان. نمی‌خوادت.
مگسی. می‌فهمی. مگسی. مگس.
اولش چیزی نمی‌گه
نمی‌بینه تو رو
بعد یواش یواش با دست کنارت می‌زنه.
بعد شاید یه اه هم بگه
بعد بگه بسه دیگه برو
بعد کار یه مگس کشه
یه کتاب
یه دست
بعد یه آخیش
بعد تو مردی
حسم اینه. همه حسم اینه.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.