بیست و چهارم آگوست دوهزار و یازده

در خانه مردم یک حمله سخت داشتم.
حالم خوش نیست.
یک چیزی توی دل و روده‌ام پیچ می‌خورد.
شاید از آن کرم حامله‌ شدم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.