فحش‌خور این پست ملس است.
اما در هر حال ماییم و کفر و احترام نگذاشتن به عقاید بقیه وقتی بقیه واسه عقاید ما احترامی قائل نیستند
بلی. مقابله به مثل کار بدی است. تا آخر دنیا «کفار» باید به «دینداران» و عقاید آنها احترام بگذارند و «دینداران» هم بزنند «کفار» را بکشند چرا که بعضی‌ عقاید برابرترند.

روی شاید شصت سالش باشه. اهل گلاسکوی اسکاتند و ساکن دوبی. پنج ساله تو دوبی کار میکنه. یک کاراکتری داره واسه خودش یک کاراکتری داره. دیشب گفت بیا خوک و آبجو سفارش بدیم به مبارکی رمضان. گفتم خیلی دلت پره‌ها. گفت اره. خیلی وقت خوک درست و حسابی نخوردم. به سلامتی روزه دارا زدیم بالا.
* واسه نوشتن دو کلمه باید کلی توضیح داد مبادا که به کسی بربخورد. مسخره است.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.