دوازدهم مارچ دوهزار و یازده

امروز
california5.jpg
california6.jpg
california7.jpg
california8.jpg
(دشت‌گل‌های جنوب کالیفرنیا- عکس‌ها از من نیست)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.