سیزدهم مارچ دوهزار و یازده

امروز
california1.jpg
california2.jpg
california3.jpg
california4.jpg
(دشت‌گل‌های جنوب کالیفرنیا در بهار- عکس‌ها از من نیست)

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.