برای زندگی

این وبلاگ متعلق به تعدادی از فعالان حوزه زنان و حقوق بشر ایران است.
اعدام پدیده‌ای جدید و منحصر به ایران نیست، اما موج جدید اعدام‌های سیاسی ایران ما را مصمم به فعالیت در جهت متوقف‌ کردن آن کرد. دست‌اندرکاران این وبلاگ معتقدند که با توجه به نزدیک شدن نخستین سالگرد انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ و اعتراضات مردمی پس از آن، این اعدام‌ها اتفاقی نیستند؛ علاوه بر این، بسیاری از محکومین به اعدام در ایران متعلق به گروه های به حاشیه رانده شده هستند که سال هاست به طور نظام‌مند مورد تبعیض‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرند.
هدف این حرکت کمک به افزایش آگاهی درباره این مسائل، هماهنگ باتلاش‌های دیگر فعالان جامعه مدنی وحقوق بشر در ایران و سراسر جهان است، به این امید که دست‌کم از اعدام آن دسته از زندانیان سیاسی که در حال حاضر محکوم به مرگ‌ هستند، جلوگیری کند.
با اینکه حرکت حاضر تنها برای مدتی کوتاه‌ برنامه ریزی شده است، امیدواریم فعالیت‌های از این دست به پایه‌ریزی برنامه‌هایی بلندمدت و نظام‌مند توسط گروه‌ های دیگر و در جهت رفع هرگونه مجازات اعدام در ایران کمک کنند.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.