یه روز که همه اینها تموم بشه، باهم می‌شینیم و چایی می‌خوریم و وقتی تو داری کری می‌خونی که آره…من زیرلبی می‌خندم و تو باز می‌گی مرض. در هر حال خودت می‌دونی که آره….

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.