این کتاب را میخوانم. میگوید که چقدر ملت (آمریکایی ها) حساس (تقریبا به هرچیزی) شده اند و چطور همه عواطف و احساسا غریضی بشری نام مرض پیدا کرده.
کتاب به شدت درگیرم کرده. تمامش که کردم در موردش مینویسم. قول میدهم.

>

20130609-230733.jpg

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.