از سفر برگشته ام و اینترنت خانه حالا دیگر قطع است. پشیمان شدم از وصل کردنش. کتاب خوانی هایم تعطیل شده بود و کارهای دستم.

همه در شور و حال انتخابات اند. من شوقی ندارم. احساس عاشقی را دارم که هربار معشوق گوشه چشمی نشانش داده و بعد با دیگری رفته. سیاست ما عین عاشقیت ماست.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.