هوای رم عالی است. عالی.

تمام دیروز کار کردم. خیلی شیک نشستم توی باغ این هاستل تازه- عکس‌هایش را می‌گذارم. بی‌نظیر است- و قهوه خوردم و کار کردم و به خودم دلداری دادم که اگر نمی‌توانستم آنلاین کار کنم، اینطوری هم نمی‌توانستم اینور و آنور بگردم.

حالا امروز دارم می‌رم دستبوس آقامون پاپ. فردا شب بی‌جا و مکانم. همه جا پره و من فکر کنم برم ناپل و شاید اونجا جا پیدا کردم. فردا می‌خوام برم بازار دست‌دوم فروشی‌های رم. شنیدم که بزرگترین نوع این بازار تو اروپاست.

این نوشته در سفر ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.