دخترک،

الان به وقت این خارجی که من تویشم نصفه شب است. باران یک ساعتی است که شروع کرده به باریدن و رعد و برق هم هی اتاق را روشن می‌کند. آخر تو کجایی که شراب ارزان بخریم و بیافتیم توی خیابان و از کله‌هایمان عکس بگیریم.

چه معنی‌دارد این وقت سال باران ببارد و من جایی باشم که تو نباشی؟

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.