خیلی نوشتنم می‌آید.
اما به خودم قول دادم خانه این دوستم را مرتب کنم، چمدان‌هایم را ببندم. لباس‌هایم را بشورم، ایضا ظرف ها را. خودم را هم بشورم بد نیست.
دلم می‌خواهد برایش حتی غذا هم بپزم که خوشحال شود.
انسانی هستم که از فراخی عظیمی رنج می‌برد و دلش فقط یک لیوان شراب می‌خواهد و یک وان آب داغ.
(شراب هم نمی‌توانم بخورم. فردا می‌خواهم بروم از این تست‌های امراض جنسی بدهم گفتند یک شبانه روز الکل نخور! لطفا شما هم مرتب بروید تست بدهید. مخصوصا اگر شریک جنسی‌تان فقط یک نفر نیست یا شما تنها شریک جنسی فردی که با او رابطه دارید نیستید. باور کنید مهم است اینها. یک وقت‌هایی هم یک مرض‌هایی است که در بدن طرفتان هست اما فعال نیست اما در بدن شما فعال می‌شود. انوقت اگر شریک جنسی تان یک نفر هم باشد باز هم ممکن است مریضی بگیرید که خود طرف هم از آن بی خبر باشد.
اینم از درس امشب. من واقعا بروم یک کمی خانه را جمع کنم. آبرو ریزی است.
پی اس: دقت کنید شب جمعه است و من به نظافت خانه مشغولم به جای اینکه بروم بیرون برای اینکه دوستم را خوشحال کنم. خیلی به خودم افتخار کردم الان.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.