برای برای جایی از «عشق» می‌نوشتم. به همین کلیشه‌ای که به نظر می‌رسد. باید از عاشق شدن می‌نوشتم. شروع کردم: «اکنون که قلم بر دست گرفته و می‌خوام از عشق بنویسم….»
فردایش بهشان زنگ زدم که من اینکاره نیستم. بدهید یک نفر دیگر بنویسد.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.