بایگانی روزانه: 14 فوریه 2014

Instagram

Bosh in style

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

Instagram

الانشم نمیخواد چه برسه به شصت سال دیگه 🙂

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند

اشتباهی دو تا مسکن خواب آور خوردم سرکار. یعنی سردرد داشتم اشتباهی اونو خوردم. الان حاضرم یه گوشم رو ببرن ولی بذارن من برم بخوابم! نمیدونم چرا گوش! فریودین ونگوک تئوریست پاسخ بدم.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

Instagram

Bosh is my guest tonight.

منتشرشده در عکس | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای Instagram بسته هستند