اشتباهی دو تا مسکن خواب آور خوردم سرکار. یعنی سردرد داشتم اشتباهی اونو خوردم.
الان حاضرم یه گوشم رو ببرن ولی بذارن من برم بخوابم!
نمیدونم چرا گوش! فریودین ونگوک تئوریست پاسخ بدم.

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.