بایگانی روزانه: 8 ژانویه 2013

نامه برات بنویسم یک کلمه بگم که دیوونه شدم. بعد تو بگی مگه نبودی. من چرا دوباره اشکم شده دم مشکم. اه. پریود لعنتی.  

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

تقریبا خودمو به تخت بستم که دستم نره سمت این گوشی. درد داره.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند