بایگانی روزانه: 23 نوامبر 2012

میرم سفر کاش بارون بباره.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

There s a big difference of me being alone in my bed and you not being in my bed.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند

از اون شبهاست که دلم میخواد یه کتاب شعر بخونم تا صبح با صدای بلند، اما کتابهام در انبارى اون ور دنیا زندونى شده اند. شعر و موسیقی دوباره از دنیای من کم شده اند.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند