بایگانی روزانه: 17 نوامبر 2012

Cafe Tryst

امروز فهمیدم خوشحالم اومدم دى سى. بماند که دوباره بى خانمام شدم، اما دیگه وقتش بود جا عوض کنم. وقتى هم وقتش شد که تازه شده بود بیست دقیقه همه اش.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای Cafe Tryst بسته هستند

رنگ و تو و آفتاب

دلم واسه این دختره با اون جوراباى لنگه به لنگه اش تنگ شده. سه هفته دیگه پس کى میاد که از اینا بپوشه سوار طیاره بشه بره جاى آفتاب دار؟ آفتاب و تو دار!

منتشرشده در عکس | دیدگاه‌ها برای رنگ و تو و آفتاب بسته هستند

تسلیم

من دیگه عاشق نمیشم تلخه اما واقعیته وقتی ترس یه چیزی رو می‌کشه، دیگه تمومه هرچی پیش بیاد دیگه اسمش عشق نیست.

منتشرشده در بلوط, عکس | دیدگاه‌ها برای تسلیم بسته هستند

توهین

وسط دعوا، مرتیکه برگشته مى گه خانوم چشماتونو واسه من گرد نکنید! عوضى! همین شکلیه! گردشو ندیدى تازه!

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای توهین بسته هستند

Moment of Madness

اینو میخونم این شب ها و جونم درد مى گیره از دردش.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای Moment of Madness بسته هستند

تو بخواب من خوابت را مى بینم

منتشرشده در عکس | دیدگاه‌ها برای … بسته هستند