بایگانی روزانه: 14 دسامبر 2011

چهاردم دسامبر دو هزار و یازده

But my defense mechanism is opting myself out. You deny and I opt myself out. I guess its a fair game.

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای چهاردم دسامبر دو هزار و یازده بسته هستند