بایگانی روزانه: 29 ژوئن 2010

یادداشت‌های پراکنده در سفر- ۱۰

تقریبا می‌دویدم که دیر به قرارم نرسم. از بین دو نفر که با زبان اشاره حرف می‌زدند رد شدم. نمی‌خواستم کلامشان را قطع کنم.

منتشرشده در بلوط, سفر | دیدگاه‌ها برای یادداشت‌های پراکنده در سفر- ۱۰ بسته هستند