بایگانی روزانه: 8 مارس 2010

یک گلدان لاله قرمز

صدای زنگ ساعت، بغض کامپیوتر،‌کار، فراموشی «به قانون رسما، تنی تو فقط تن» تلفن، پیغامگیر زنگ در، امضا، یک گلدان لاله قرمز یک گلدان لاله قرمز، بغض تلفن، پیغامگیر کامپیوتر، کار، فراموشی تلفن،‌ دوست، فهم چای، نقل تلفن، پیغامگیر تلفن، … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای یک گلدان لاله قرمز بسته هستند