یک گلدان لاله قرمز

صدای زنگ ساعت، بغض
کامپیوتر،‌کار، فراموشی
«به قانون رسما، تنی تو فقط تن»
تلفن، پیغامگیر
زنگ در، امضا، یک گلدان لاله قرمز
یک گلدان لاله قرمز، بغض
تلفن، پیغامگیر
کامپیوتر، کار، فراموشی
تلفن،‌ دوست، فهم
چای، نقل
تلفن، پیغامگیر
تلفن، یک گلدان لاله قرمز، بغض
کامپیوتر، کار، فراموشی
رها، غرور، عشق
تلفن،‌ بابا، بغض
تلفن، پیغامگیر
کامپیوتر، کار، فراموشی
ودکا، عق، هق هق
آب داغ، کتاب، آب داغ
«به چشمی که فصل تگرگه»
تلفن، تو، …
چای، کتاب‌فروشی، تلفن، پیغامگیر
تلفن، پیغامگیر
ایمیل، دیلیت
تلفن، دوست، بغض
«به این سال و ماه شکسته»
آب داغ، هق هق
آرامش، شام، زیتون
منا، عشق، غرور
بابا، مامان، چای، بوسه، کادو، گرما، تعلق
ایمیل، تشکر، تشکر، تشکر
پیاده‌روی نیمه شب، سیگار، یک گلدان لاله قرمز
وبلاگ، تصمیم، تردید
تلفن، دوست، بوسه‌ای بر ستاره‌ها
تیغ، موهای ریخته کف حمام، کله صاف
بیست و نه سالگی

این نوشته در بلوط ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.