بایگانی روزانه: 24 فوریه 2010

.ای تو روحت استاد که برامون روزنه مورد عنایت قرار نگرفته باقی نذاشتی با این کارت

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند