بایگانی روزانه: 8 می 2008

کنج

جاهایی است در اماکن عمومی که آدم نسبت بهشان احساس مالکیت می‌کند. بعد اگر یک دفعه بخواهد برود در کنج خودش خلوت کند و ببیند کس دیگری انجاست حتی ناراحت هم می‌شود. می‌دانید چه می‌گویم؟ یک جور حس مالکیت به … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای کنج بسته هستند