بایگانی روزانه: 19 اکتبر 2007

به گربه هه ویزا ندادند گفت پیف پیف. مردمش بی فرهنگند و بی سواد و دانشگاهاش چیپ! ( بعله. گربه دقیقا گفتند چیپ!)

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند