بایگانی روزانه: 5 اکتبر 2007

تضاد

واژهای سازنده برخی ترکیب ها به طرز مضحکی باهم در تضادند. روشنفکری دینی شریعت عقلانی زن خانه دار مدرن کافی شاپ سنتی

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای تضاد بسته هستند