بایگانی روزانه: 19 مارس 2007

این نوشته عنوان ندارد. رنگ دارد.

عکس از اینجا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای این نوشته عنوان ندارد. رنگ دارد. بسته هستند

تازه رسیدم سرکار. توی راه به این فکر میکردم که دیگه الان عصر دوشنبه شده و هر اتفاقی که باید میافتاد تا حالا افتاده. فکر کردم یه ایمیل از بچه های میدان, یه خبر خوب تو نوشته های پرستو یا … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در بلوط | دیدگاه‌ها برای بسته هستند